Play Audio :

Phim Ngắn : Khá BảnH 2019 Tết Không Cờ Bạc (1 Câu Chuyện)


Upload : 6 Feb 2019
Channel  : Khá BảnH
Duration : 10.05
3.972.173   85857   3484


#KháBảnH #KháBáNgô
Đây Chỉ Là 1 Câu Chuyện BảnH Diễn Cho Mọi NgưỜi Xem Và Cũng Là 1 Video Chúc Tết 2019 Gửi Mọi Người ! BảnH đi Quay lúc Chiều 30 Tết Mất Có 2h đồng hồ thôi, Vậy Nên Các E BảnH Cũng Chỉ DIễn đk Thế Thôi ! Mọi Người Xem đừng Phán xét Nha !
Khá BảnH Chúc Tất Cả M.ngưỜi xem Clip này 1 năm 2019 nhiều tài lộc - luôn vui vẻ - Mạnh Khỏe - hạnh phúc - An Khang - Thinh Vương Nha !
❖Mr: - Ngô Bá Khá (Khá BảnH ) 1993 .
❖Đ/C: - TX Từ Sơn - TP Bắc Ninh .
✅ -lẼ đỜi Là + sỐNg pHải đẸp !
✅ -sỐng vỚi BảN LĩnH tHậT Sự cỦa cHínH MìnH !
✅ -BưỚc đưỜng BảnH đI --------------
✅ -ChiếC GưƠng ChiẾu SáNg 2 Từ "|| QUÂN-TỬ ||" !
❖FB: https://www.facebook.com/kh...
❖Page : https://www.facebook.com/kh...
❖Khá BảnH Group : https://www.facebook.com/gr....
❖Đời Sống Khá BảnH. https://www.youtube.com/cha......
ChúC Mọi NgưỜi xEM vV ! hẸn Gặp Lại nHÓe !

Comments

Download Links